Realizované projekty

ROBOTI NA BERÁNKU

Prioritní osa:4. Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti
Specifický cíl:SC 4.1 Navýšení kapacity a zkvalitnění předškolního, základního a středního vzdělávání a zařízení pro poskytování péče o děti do 3 let
Registrační číslo:CZ.07.4.67/0.0/0.0/17_054/0001084
Zaměření projektu:V rámci projektu dojde k vytvoření odborné učebny robotiky sloužící primárně k zvýšení klíčových kompetencí v oblasti polytechnické výchovy a práce s digitálními technologiemi. Odborná učebna sekundárně podpoří zájem studentů o technické obory. Projekt je určen žákům naší školy od 4-9. tříd, v rámci projektu bude řešena konektivita a uzavřena spolupráce s dalšími školami prostřednictvím memorand. Projekt je komplementární s realizovaným projektem v OP VVV
Žadatel:Základní škola a mateřská škola Na Beránku v Praze 12
Partner:
Výše schválené podpory: 2 481 539,00
Harmonogram:

Zahájení projektu: 1. 7. 2020

WWW:http://naberanku.cz

V rámci projektu dojde k vytvoření odborné učebny robotiky sloužící primárně k zvýšení klíčových kompetencí v oblasti polytechnické výchovy a práce s digitálními technologiemi. Odborná učebna sekundárně podpoří zájem studentů o technické obory. Projekt je určen žákům naší školy od 4-9. tříd, v rámci projektu bude řešena konektivita a uzavřena spolupráce s dalšími školami prostřednictvím memorand. Projekt je komplementární s realizovaným projektem v OP VVV.