Realizované projekty

Vzhledem k přetrvávajícím potížím s webovými stránkami www.penizeproprahu.cz naleznete aktualní verzi Pravidel pro žadatele a příjemce OP PPR zde   ***   Průběžné informace k předloženým žádostem o podporu do výzvy č. 46 – stav k 29. 6. 2020 ZDE   ***   

Řídící systém Centra GEN

Prioritní osa:1. Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací
Specifický cíl:SC 1.1 Vyšší míra mezisektorové spolupráce stimulovaná regionální samosprávou
Registrační číslo:CZ.07.1.02/0.0/0.0/15_024/0000405
Zaměření projektu:Cílem projektu je vývoj inovativního SW s umělou inteligencí pod názvem "Řídící systém centra GEN". Tento systém bude sbírat data o návštěvnících plánovaného pražského Science Centra Gen zaměřeného na svět práce. Řídící systém GEN, který bude monitorovat chování návštěvníků centra a z něj sestavovat rozsáhlé kompetenční a kariérní přehledy k lepšímu pochopení aktuálních pracovních trendů a kompetenčních dispozic absolventů na trhu. Napomáhat tak pražské vzdělávací soustavě s udržováním rovnováhy mezi zaměřením školní výuky a poptávaných profesí. Obě složky tím dostanou do rukou mimořádně cenný nástroj, který jim umožní poučenější a efektivnější řízení jednotlivých institucí, organizací, podniků a firem.
Žadatel:HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
Partner:-
Výše schválené podpory:29 574 924,80 Kč
Harmonogram:

Datum zahájení projektu: 1. 7. 2017
Datum ukončení projektu: 30. 4. 2020

WWW:http://skoly.praha.eu/Projekty-ESF/Projekty-Paralelni-edukacni-centrum-a-Ridici-system-centra-GEN

Cílem projektu je vývoj inovativního SW s umělou inteligencí pod názvem „Řídící systém Centra GEN“. Tento systém bude sbírat data o návštěvnících plánovaného pražského Science Centra Gen zaměřeného na svět práce.