Realizované projekty

*** Změna zákona o zadávání veřejných zakázek od 1. 1. 2021 - odpovědné veřejné zadávání zde.   ***   Průběžný stav věcného hodnocení projektů předložených do výzvy č. 47 – stav k 15. 2. ZDE   ***      ***      ***   Průběžné informace k předloženým žádostem o podporu do výzvy č. 46 ZDE - stav k 22. 2. 2021.   ***   

Retro shine

Prioritní osa:3. Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě
Specifický cíl:SC 3.3 Posílené aktivity pro integraci, komunitní služby a prevenci
Registrační číslo:CZ.07.3.63/0.0/0.0/17_051/0000753
Zaměření projektu:Realizací projektu vznikne nový sociální podnik, který bude zaměření na výkup starých svítidel a jejich následnou opravu, restaurování a následný prodej. Cílem bude tvořit funkční svítidla, které budou v retro stylu. Realizací projektu budou zároveň vytvořeny nová pracovní místa pro osoby nezaměstnané nad 50 let a dlouhodobě nezaměstnané.
Žadatel:Design core s.r.o.
Partner:-
Výše schválené podpory:5 128 975 Kč
Harmonogram:

-

WWW:.

Realizací projektu vznikne nový sociální podnik, který bude zaměření na výkup starých svítidel a jejich následnou opravu, restaurování a následný prodej. Cílem bude tvořit funkční svítidla, které budou v retro stylu. Realizací projektu budou zároveň vytvořeny nová pracovní místa pro osoby nezaměstnané nad 50 let a dlouhodobě nezaměstnané.