Realizované projekty

Rekonstrukce objektu Ovčí hájek 2174 na mateřskou školu

Prioritní osa:4. Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti
Registrační číslo:CZ.07.4.67/0.0/0.0/15_004/0000099
Zaměření projektu:Smyslem projektu je řešit nedostatečnou kapacitu zařízení péče o předškolní děti (primárně ve věku od 2 do 3 let) na území hl. m. Prahy, konkrétně zejména na území MČ Prahy 13. Projekt spočívá v rekonstrukci nevyužívaného objektu sportovního centra na MŠ. Způsobilé výdaje se týkají vybudování 3 tříd pro 81 dětí ve věku 2-3 roky.
Žadatel:Městská část Praha 13, Sluneční náměstí 2580/13, Praha 13
Partner:ne
Výše schválené podpory:32 000 000 Kč
Harmonogram:

Datum zahájení projektu: 1. 4. 2016
Datum ukončení projektu: 31. 12. 2017

WWW:www.praha13.cz

Koncept celkového řešení vychází z myšlenky využít stávající nevyužívaný objekt bývalého sportcentra jako komplex školského charakteru pro výchovu a vzdělávání dětí předškolního věku. Stavba bývalého sportcentra je situována jihovýchodním směrem při místní obslužné komunikaci ulici Ovčí Hájek s velmi dobrou dopravní obslužností, severozápadním směrem potom s návazností na sportovně relaxační prostranství areálu základní školy prof. O. Chlupa.

Nová mateřská škola bude mít celkovou kapacitu 137 dětí v pěti třídách. Z toho tři třídy jsou určeny pro děti mladší 3 let (celkem 81 dětí) a dvě třídy pro děti ve věku 3-6 let (celkem 56 dětí). Součástí mateřské školy bude i kuchyňský provoz a veškeré zázemí pro pedagogický i nepedagogický personál. Dále bude k objektu patřit i zahrada.