Realizované projekty

*** Změna zákona o zadávání veřejných zakázek od 1. 1. 2021 - odpovědné veřejné zadávání zde.   ***      ***      ***   Průběžné informace k předloženým žádostem o podporu do výzvy č. 46 ZDE - stav k 22. 2. 2021.   ***   

Rekonstrukce objektu Centra sociálních služeb Bohuslava Bureše Armády spásy

Prioritní osa:3. Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě
Specifický cíl:SC 3.1 Posílená sociální infrastruktura pro integraci, komunitní služby a prevenci
Registrační číslo:CZ.07.3.56/0.0/0.0/17_052/0000881
Zaměření projektu:Předmětem projektu je rekonstrukce budovy Centra sociálních služeb B.Bureše Armády spásy v Praze - Holešovicích. Dojde tak ke zvýšení kvality 3 poskytovaných sociálních služeb v CSS - azylového domu, noclehárny a nízkoprahového denního centra. Realizace projektu proběhne v roce 2019 a 2020.
Žadatel:Armáda spásy v České republice, z. s.
:
Výše schválené podpory:12 108 559 Kč
Harmonogram:

01.03.2019 -

WWW:www.armadaspasy.cz

Předmětem projektu je rekonstrukce budovy Centra sociálních služeb B.Bureše Armády spásy v Praze – Holešovicích. Dojde tak ke zvýšení kvality 3 poskytovaných sociálních služeb v CSS – azylového domu, noclehárny a nízkoprahového denního centra. Realizace projektu proběhne v roce 2019 a 2020.