Realizované projekty

Rada hl. m. Prahy schválila dne 6. 9. 2021 vyhlášení výzev  č. 59 Zvýšení dostupnosti zařízení péče o děti III a č. 61 Navýšení kapacity zařízení pro poskytování péče o děti.   ***   Konečný stav věcného hodnocení projektů předložených do výzvy č. 58 – ZDE   ***   

Rekonstrukce a modernizace laboratoře chemie

Prioritní osa:4. Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti
Specifický cíl:SC 4.1 Navýšení kapacity a zkvalitnění předškolního, základního a středního vzdělávání a zařízení pro poskytování péče o děti do 3 let
Registrační číslo:CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000424
Zaměření projektu:V rámci projektu bude rekonstruována laboratoř chemie v prostorách Gymnázia, Praha 9, Litoměřická 726. Kvůli stáří celé budovy je nyní prostor v zanedbaném a špatném stavu. V rámci rekonstrukce se plánuje kromě výměny nábytku a pracovních míst především instalace digestoře, která je nutná pro provádění řady pokusů. Realizací projektu bude umožněno žákům využívat moderní odbornou laboratoř, což přispěje k rozvoji jejich kompetencí v přírodních vědách.
Žadatel:Gymnázium, Praha 9, Litoměřická 726
Partner:-
Výše schválené podpory:900 000,00 Kč
Harmonogram:

Datum zahájení projektu: 24. 5. 2018
Datum ukončení projektu: 23. 11. 2018

WWW:www.gymlit.cz

Cílem projektu je transformace nevyhovujících prostor chemické laboratoře na prostory vhodné pro moderní a efektivní výuku laboratorních cvičení z chemie. Realizací projektu bude umožněno žákům gymnázia dále využívat odbornou učebnu „laboratoř chemie“ a tímto přispívat k rozvoji jejich kompetencí především v přírodních vědách.