Realizované projekty

*** Změna zákona o zadávání veřejných zakázek od 1. 1. 2021 - odpovědné veřejné zadávání zde.   ***      ***      ***   Průběžné informace k předloženým žádostem o podporu do výzvy č. 46 ZDE - stav k 22. 2. 2021.   ***   

Rekonstrukce a rozšíření RC MUM Mezilesí 2058

Prioritní osa:3. Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě
Specifický cíl:SC 3.1 Posílená sociální infrastruktura pro integraci, komunitní služby a prevenci
Registrační číslo:CZ.07.3.56/0.0/0.0/17_052/0000892
Zaměření projektu:Smyslem projektu je řešit nedostatečnou kapacitu komunitních prostor na území MČ Praha 20. Cíle bude dosaženo rekonstrukcí objektu na adrese Mezilesí 2058. V rekonstruovaném objektu od r.2001 působí rodinné a komunitní centrum MUM. Rekonstrukcí dojde k navýšení podlahové plochy centra o 93,5 % a k vybudování nových místností.
Žadatel:Městská část Praha 20
:
Výše schválené podpory:15 000 000 Kč
Harmonogram:

-

WWW:www.pocernice.cz

Smyslem projektu je řešit nedostatečnou kapacitu komunitních prostor na území MČ Praha 20. Cíle bude dosaženo rekonstrukcí objektu na adrese Mezilesí 2058. V rekonstruovaném objektu od r.2001 působí rodinné a komunitní centrum MUM. Rekonstrukcí dojde k navýšení podlahové plochy centra o 93,5 % a k vybudování nových místností.