Realizované projekty

ŘEKNI A JÁ TI POMŮŽU 3

Prioritní osa:4. Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti
Specifický cíl:SC 4.2 Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti
Registrační číslo:CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_071/0001717
Zaměření projektu:Projekt je zaměřen na: personální podporu škol a přímou podporu dětí s OMJ a jejich rodičů/zákon. zástupců v MŠ. V rámci projektu jsme schopni podpořit min. 60% dětí školy a jejich rodičů. To vše za podpory ,,Dvojjazyčného asistenta" a projektové výuky. Nyní zaměřeno na více projektové výuky.
Žadatel:SOUKROMÁ MATEŘSKÁ ŠKOLA MÁJA s.r.o.
Partner:
Výše schválené podpory:544 745,00 Kč
Harmonogram:

Zahájení projektu: 1. 9. 2020

WWW:www.skolka-maja.cz

Projekt je zaměřen na: personální podporu škol a přímou podporu dětí s OMJ a jejich rodičů/zákon. zástupců v MŠ. V rámci projektu jsme schopni podpořit min. 60% dětí školy a jejich rodičů. To vše za podpory ,,Dvojjazyčného asistenta“ a projektové výuky. Nyní zaměřeno na více projektové výuky.