Realizované projekty

SOUTĚŽ „Exkurze Nové radnice v Praze“   ***   *** Změna zákona o zadávání veřejných zakázek od 1. 1. 2021 - odpovědné veřejné zadávání zde.   ***      ***   

ŘEKNI A JÁ TI POMŮŽU 2

Prioritní osa:4. Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti
Specifický cíl:SC 4.2 Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti
Registrační číslo:CZ.07.4.68/0.0/0.0/18_066/0001519
Zaměření projektu:Projekt je zaměřen na: personální podpora škol a přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů/zákon. zástupců v MŠ. V rámci projektu jsme schopni podpořit min. 60% dětí školy a jejich rodičů. To vše především za podpory ,,Dvojjazyčného asistenta" a ,,Intenzivních kurzů ČJ pro děti s OMJ".
Žadatel:SOUKROMÁ MATEŘSKÁ ŠKOLA MÁJA s.r.o.
Partner:-
Výše schválené podpory:543 035 Kč
Harmonogram:

01.09.2019 -

WWW:www.skolka-maja.cz

Projekt je zaměřen na: personální podpora škol a přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů/zákon. zástupců v MŠ. V rámci projektu jsme schopni podpořit min. 60% dětí školy a jejich rodičů. To vše především za podpory ,,Dvojjazyčného asistenta“ a ,,Intenzivních kurzů ČJ pro děti s OMJ“.