Realizované projekty

*** Změna zákona o zadávání veřejných zakázek od 1. 1. 2021 - odpovědné veřejné zadávání zde.   ***   Průběžný stav věcného hodnocení projektů předložených do výzvy č. 47 – stav k 15. 2. ZDE   ***      ***      ***   Průběžné informace k předloženým žádostem o podporu do výzvy č. 46 ZDE - stav k 22. 2. 2021.   ***   

PUNK COFFEE

Prioritní osa:3. Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě
Specifický cíl:SC 3.2 Posílená infrastruktura pro sociální podnikání
Registrační číslo:CZ.07.3.58/0.0/0.0/17_055/0001352
Zaměření projektu:Předmětem předkládaného projektu je vznik sociálního podniku, jež se bude zabývat zejména provozem pojízdných kaváren a s tím spojeným prodejem kávy a čaje. V podniku bude vytvořeno celkem 9 nových pracovních míst, z toho 4 pozice budou vyčleněny pro osoby z vybraných cílových skupin, na jejichž zaměstnávání je projekt zaměřen. Hlavním cílem projektu je tak vytvoření nových pracovních příležitostí pro osoby z cílových skupin v nově vytvořeném sociálním podniku.
Žadatel:Jura & Scheuring, s.r.o.
:
Výše schválené podpory:3 989 910 Kč
Harmonogram:

01.05.2020 -

WWW:-

Předmětem předkládaného projektu je vznik sociálního podniku, jež se bude zabývat zejména provozem pojízdných kaváren a s tím spojeným prodejem kávy a čaje. V podniku bude vytvořeno celkem 9 nových pracovních míst, z toho 4 pozice budou vyčleněny pro osoby z vybraných cílových skupin, na jejichž zaměstnávání je projekt zaměřen. Hlavním cílem projektu je tak vytvoření nových pracovních příležitostí pro osoby z cílových skupin v nově vytvořeném sociálním podniku.