Realizované projekty

   ***   47. výzva Podpora komunitního života - navýšení alokace, více ZDE   ***   Stále otevřená výzva č. 46 Podpora sociálních služeb, komunitního života a sociálního bydlení   ***      ***   *** Změna zákona o zadávání veřejných zakázek od 1. 1. 2021 - odpovědné veřejné zadávání zde.   ***      ***   Průběžné informace k předloženým žádostem o podporu do výzvy č. 46 ZDE - stav k 19. 4. 2021.   ***   

Provoz dětské skupiny Žabičky II. ZZ MČ Praha 4

Prioritní osa:4. Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti
Specifický cíl:SC 4.3 Zvýšení dostupnosti zařízení péče o děti
Registrační číslo:CZ.07.4.51/0.0/0.0/18_059/0001505
Zaměření projektu:Cílem projektu je pokračování provozu dětské skupiny Žabičky, která byla zřízena dle zákona č. 247/2014 Sb. Provoz bude probíhat v objektu na adrese Rabasova 1068/12, Praha 4 - Krč, PSČ 140 00. Žadatelem je příspěvková organizace MČ Praha 4, která je provozovatelem sedmi dětských skupin. Tato žádost se týká dětské skupiny Žabičky s kapacitou 20 dětí ve věku od 1 do 4 let věku. Dětská skupina je pro veřejnost a bude provozována po dobu 2 let.
Žadatel:Zdravotnické zařízení městské části Praha 4
Partner:-
Výše schválené podpory:3 768 000 Kč
Harmonogram:

-

WWW:www.zzpraha4.cz

Cílem projektu je pokračování provozu dětské skupiny Žabičky, která byla zřízena dle zákona č. 247/2014 Sb. Provoz bude probíhat v objektu na adrese Rabasova 1068/12, Praha 4 – Krč, PSČ 140 00. Žadatelem je příspěvková organizace MČ Praha 4, která je provozovatelem sedmi dětských skupin. Tato žádost se týká dětské skupiny Žabičky s kapacitou 20 dětí ve věku od 1 do 4 let věku. Dětská skupina je pro veřejnost a bude provozována po dobu 2 let.