Realizované projekty

Provoz dětské skupiny I. na území městské části Praha 12

Prioritní osa:4. Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti
Specifický cíl:SC 4.3 Zvýšení dostupnosti zařízení péče o děti
Registrační číslo:CZ.07.4.51/0.0/0.0/21_081/0002327
Zaměření projektu:Dětská skupina bude provozována na adrese Jordana Jovkova 3253/5, 143 00 Praha 12 - Modřany.
Žadatel:Sociální služby městské části Praha 12, příspěvková organizace
Partner:
Výše schválené podpory: 2 190 000,00 Kč
Harmonogram:

Zahájení projektu: 1. 8. 2022
Ukončení projektu: 31. 7. 2023

WWW:http://socsluzbymc12.cz/

Dětská skupina bude provozována na adrese Jordana Jovkova 3253/5, 143 00 Praha 12 – Modřany.

Kapacita dětské skupiny, tj. počet míst v zařízení péče o děti v rámci tohoto projektu bude 20 dětí.