Realizované projekty

Provoz dětské skupiny CSOP Sluníčka III.

Prioritní osa:4. Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti
Specifický cíl:SC 4.3 Zvýšení dostupnosti zařízení péče o děti
Registrační číslo:CZ.07.4.51/0.0/0.0/21_081/0002324
Zaměření projektu:Projekt je zaměřen na provoz dětské skupiny dle zákona č. 247/2014 Sb., který bude probíhat v objektu na adrese Jakutská 4/1162, 100 00 Praha 10 - Vršovice.
Žadatel:Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, příspěvková organizace
Partner:
Výše schválené podpory: 1 672 020,00 Kč
Harmonogram:

Zahájení projektu: 1. 9. 2022
Ukončení projektu 31. 8. 2023

WWW:https://socialniportal.praha10.cz/socialni-a-zdravotni-oblast/oblast-socialni/centrum-socialni-a-osetrovatelske-pomoci

Projekt je zaměřen na provoz dětské skupiny dle zákona č. 247/2014 Sb., který bude probíhat v objektu na adrese Jakutská 4/1162, 100 00 Praha 10 – Vršovice. Žadatel zde provozuje 3 dětské skupiny s kapacitou 20, 20 a 15 dětí od září 2017. Tato žádost se týká dětské skupiny Sluníčka s kapacitou 15 dětí. Dětská skupina bude určena pro veřejnost a provozována po dobu 12 měsíců od 1. 9. 2022 do 31. 8. 2023. Počet zaměstnanců zařízení je 9.