Realizované projekty

SOUTĚŽ „Exkurze Nové radnice v Praze“   ***   *** Změna zákona o zadávání veřejných zakázek od 1. 1. 2021 - odpovědné veřejné zadávání zde.   ***      ***   

Provoz dětské skupiny CSOP Sluníčka II.

Prioritní osa:4. Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti
Specifický cíl:SC 4.3 Zvýšení dostupnosti zařízení péče o děti
Registrační číslo:CZ.07.4.51/0.0/0.0/18_059/0001360
Zaměření projektu:Cílem projektu je provoz dětské skupiny dle zákona č. 247/2014 Sb., který bude probíhat v objektu na adrese Jakutská 4/1162, 100 00 Praha 10 - Vršovice. Žadatelem je příspěvková organizace, která zde provozuje 3 dětské skupiny s kapacitou 20, 20 a 15 dětí od září 2017. Tato žádost se týká třetí dětské skupiny Sluníčka s kapacitou 15 dětí ve věku od 2 do 4 let. Dětská skupina bude určena pro veřejnost a bude provozována od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2022. Počet zaměstnanců zařízení bude 9.
Žadatel:Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, příspěvková organizace
:
Výše schválené podpory:4 239 000 Kč
Harmonogram:

01.09.2019 -

WWW:http://www.csop10.cz/

Cílem projektu je provoz dětské skupiny dle zákona č. 247/2014 Sb., který bude probíhat v objektu na adrese Jakutská 4/1162, 100 00 Praha 10 – Vršovice. Žadatelem je příspěvková organizace, která zde provozuje 3 dětské skupiny s kapacitou 20, 20 a 15 dětí od září 2017. Tato žádost se týká třetí dětské skupiny Sluníčka s kapacitou 15 dětí ve věku od 2 do 4 let. Dětská skupina bude určena pro veřejnost a bude provozována od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2022. Počet zaměstnanců zařízení bude 9.