Realizované projekty

*** Změna zákona o zadávání veřejných zakázek od 1. 1. 2021 - odpovědné veřejné zadávání zde.   ***   Průběžný stav věcného hodnocení projektů předložených do výzvy č. 47 – stav k 6. 1. ZDE   ***      ***      ***   Průběžné informace k předloženým žádostem o podporu do výzvy č. 46 ZDE - stav k 25. 1. 2021.   ***   

Provoz dětské skupiny CSOP Motýlci

Prioritní osa:4. Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti
Specifický cíl:SC 4.3 Zvýšení dostupnosti zařízení péče o děti
Registrační číslo:CZ.07.4.51/0.0/0.0/16_038/0000390
Zaměření projektu:Po transformaci budou v provozu 3 dětské skupiny s kapacitou 20, 20 a 15 dětí. Tato žádost se týká druhé dětské skupiny Motýlci s kapacitou 20 dětí ve věku od 1 do 4 let věku. Dětská skupina bude určena pro veřejnost a bude provozována po dobu 3 let.
Žadatel:Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, příspěvková organizace
Partner:-
Výše schválené podpory:Datum zahájení projektu: 1. 9. 2017 Datum ukončení projektu: 31. 8. 2020
Harmonogram:

Datum zahájení projektu: 1. 9. 2017
Datum ukončení projektu: 31. 8. 2020

WWW:http://csop10.cz/nase-sluzby/ostatni-sluzby/stredisko-sluzeb-pro-deti-a-rodice-detske-skupiny.aspx

Cílem projektu je rozšíření služeb péče o dítě v místě realizace a zlepšit tak podmínky pro zaměstnanost žen s dětmi.