Realizované projekty

47. výzva Podpora komunitního života - navýšení alokace, více ZDE   ***   Stále otevřená výzva č. 46 Podpora sociálních služeb, komunitního života a sociálního bydlení   ***      ***   *** Změna zákona o zadávání veřejných zakázek od 1. 1. 2021 - odpovědné veřejné zadávání zde.   ***      ***   Průběžné informace k předloženým žádostem o podporu do výzvy č. 46 ZDE - stav k 12. 4. 2021.   ***   

Provoz dětské skupiny CSOP Broučci II.

Prioritní osa:4. Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti
Specifický cíl:SC 4.3 Zvýšení dostupnosti zařízení péče o děti
Registrační číslo:CZ.07.4.51/0.0/0.0/18_059/0001359
Zaměření projektu:Cílem projektu je provoz dětské skupiny dle zákona č. 247/2014 Sb., který bude probíhat v objektu na adrese Jakutská 4/1162, 100 00 Praha 10 - Vršovice. Žadatelem je příspěvková organizace, která zde provozuje 3 dětské skupiny s kapacitou 20, 20 a 15 dětí od září 2017. Tato žádost se týká první dětské skupiny Broučci s kapacitou 20 dětí ve věku od 1 do 4 let věku. Dětská skupina bude určena pro veřejnost a bude provozována od 1. 9. 2020 do 31. 8. 2022.
Žadatel:Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, příspěvková organizace
Partner:-
Výše schválené podpory:3 768 000 Kč
Harmonogram:

-

WWW:http://www.csop10.cz/

Cílem projektu je provoz dětské skupiny dle zákona č. 247/2014 Sb., který bude probíhat v objektu na adrese Jakutská 4/1162, 100 00 Praha 10 – Vršovice. Žadatelem je příspěvková organizace, která zde provozuje 3 dětské skupiny s kapacitou 20, 20 a 15 dětí od září 2017. Tato žádost se týká první dětské skupiny Broučci s kapacitou 20 dětí ve věku od 1 do 4 let věku. Dětská skupina bude určena pro veřejnost a bude provozována od 1. 9. 2020 do 31. 8. 2022.