Realizované projekty

Provoz dětské skupiny BONA III Centra sociálních služeb Praha

Prioritní osa:4. Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti
Specifický cíl:SC 4.3 Zvýšení dostupnosti zařízení péče o děti
Registrační číslo:CZ.07.4.51/0.0/0.0/21_081/0002333
Zaměření projektu:Projekt DS BONA III dle zákona č. 247/2014 Sb. přímo navazuje na stávající projekt Provoz dětské skupiny Bona II v Centru sociálních služeb Praha. DS působí na adrese Šromova č. p. 862/3, 198 00 Praha 9 - Černý Most.
Žadatel:Centrum sociálních služeb Praha
Partner:
Výše schválené podpory: 1 343 520,00 Kč
Harmonogram:

Zahájení projektu: 1. 11. 2022
Ukončení projektu: 31. 10. 2023

WWW:https://www.csspraha.cz/

Projekt DS BONA III dle zákona č. 247/2014 Sb. přímo navazuje na stávající projekt Provoz dětské skupiny Bona II v Centru sociálních služeb Praha. DS působí na adrese Šromova č. p. 862/3, 198 00 Praha 9 – Černý Most. Kapacita zařízení péče o děti je 12 dětí ve věku od 2 let věku do zahájení povinné školní docházky. Dětská skupina bude určena pro veřejnost.