Realizované projekty

SOUTĚŽ „Exkurze Nové radnice v Praze“   ***   *** Změna zákona o zadávání veřejných zakázek od 1. 1. 2021 - odpovědné veřejné zadávání zde.   ***      ***   

Provoz dětské skupiny BONA II Centra sociálních služeb Praha

Prioritní osa:4. Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti
Specifický cíl:SC 4.3 Zvýšení dostupnosti zařízení péče o děti
Registrační číslo:CZ.07.4.51/0.0/0.0/18_059/0001367
Zaměření projektu:Cílem projektu je provoz dětské skupiny BONA II dle zákona č. 247/2014 Sb. v Centru sociálních služeb Praha, který bude probíhat na adrese Šromova č. p. 862/3, 198 00 Praha 9 - Černý Most. Kapacita zařízení péče o děti je 12 dětí ve věku od 2 let věku do zahájení povinné školní docházky. Dětská skupina bude určena pro veřejnost. Projekt bude přímo navazovat na provoz stávající dětské skupiny. Realizace bude probíhat od 11/2020 do 10/2022. Počet zaměstnanců je 5, z toho jsou 4 pečující osoby.
Žadatel:Centrum sociálních služeb Praha
:
Výše schválené podpory:2 289 156 Kč
Harmonogram:

-

WWW:www.csspraha.cz

Cílem projektu je provoz dětské skupiny BONA II dle zákona č. 247/2014 Sb. v Centru sociálních služeb Praha, který bude probíhat na adrese Šromova č. p. 862/3, 198 00 Praha 9 – Černý Most. Kapacita zařízení péče o děti je 12 dětí ve věku od 2 let věku do zahájení povinné školní docházky. Dětská skupina bude určena pro veřejnost. Projekt bude přímo navazovat na provoz stávající dětské skupiny. Realizace bude probíhat od 11/2020 do 10/2022. Počet zaměstnanců je 5, z toho jsou 4 pečující osoby.