Realizované projekty

Přívětivé bydlení v azylovém domě na Praze 7

Prioritní osa:3. Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě
Specifický cíl:SC 3.1 Posílená sociální infrastruktura pro integraci, komunitní služby a prevenci
Registrační číslo:CZ.07.3.56/0.0/0.0/17_052/0000905
Zaměření projektu:Projekt je zaměřený na rozvoj a modernizaci sociální služby azylového domu na Praze 7, který provozuje Otevřené srdce o.p.s. Azylový dům slouží k ubytování matek a otců s nezletilými dětmi v krizové sociální a bytové situaci na dobu max. 1 roku. Azylový dům je provozován v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. V rámci projektu dojde k celkové rekonstrukci 15ti bytových jednotek a dalších souvisejících prostor.
Žadatel:Otevřené srdce, o.p.s.
:
Výše schválené podpory:45 277 576 Kč
Harmonogram:

01.03.2019 - 28.02.2021

WWW:www.otevrenesrdce.cz

Projekt je zaměřený na rozvoj a modernizaci sociální služby azylového domu na Praze 7, který provozuje Otevřené srdce o.p.s. Azylový dům slouží k ubytování matek a otců s nezletilými dětmi v krizové sociální a bytové situaci na dobu max. 1 roku. Azylový dům je provozován v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. V rámci projektu dojde k celkové rekonstrukci 15ti bytových jednotek a dalších souvisejících prostor.