Realizované projekty

Přístavba objektu ZŠ CHODOV

Prioritní osa:4. Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti
Specifický cíl:SC 4.1 Navýšení kapacity a zkvalitnění předškolního, základního a středního vzdělávání a zařízení pro poskytování péče o děti do 3 let
Registrační číslo:CZ.07.4.67/0.0/0.0/18_062/0001396
Zaměření projektu:Cílem projektu je navýšení vzdělávací kapacity základních škol na území městské části Praha 11, prostřednictvím přítavby ZŠ Chodov, Květnového vítězství 57.
Žadatel:Městská část Praha 11
Partner:
Výše schválené podpory: 40 000 000,00 Kč
Harmonogram:

Zahájení projektu: 21. 6. 2021

WWW:www.praha11.cz

Cílem projektu je navýšení vzdělávací kapacity základních škol na území městské části Praha 11, prostřednictvím přítavby ZŠ Chodov, Květnového vítězství 57. Přístavba zvýší kapacitu kmenových tříd o 10 a umožní realizaci plánu rozvoje inkluzivního vzdělávání v souladu s Místním akčním plánem MAP. Projekt vybaví kmenové třídy moderním zařízením včetně interaktivních tabulí.