Realizované projekty

Rada hl. m. Prahy schválila dne 6. 9. 2021 vyhlášení výzev  č. 59 Zvýšení dostupnosti zařízení péče o děti III a č. 61 Navýšení kapacity zařízení pro poskytování péče o děti.   ***   Konečný stav věcného hodnocení projektů předložených do výzvy č. 58 – ZDE   ***   

Pořízení robotizovaného pracoviště pro zkvalitnění výuky technický oborů na SPŠ na Proseku

Prioritní osa:4. Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti
Specifický cíl:SC 4.1 Navýšení kapacity a zkvalitnění předškolního, základního a středního vzdělávání a zařízení pro poskytování péče o děti do 3 let
Registrační číslo:CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000449
Zaměření projektu:Realizací projektu dojde ke zkvalitnění odborného technického vzdělávání a odborné přípravy žáků na Střední průmyslové škole na Proseku v oboru Elektrotechnika a v oboru Strojírenství. Zároveň dojde k posílení zájmu o studium technických oborů u žáků základních škol, které budou zapojeny do projektu prostřednictvím Memoranda o spolupráci a po uplynutí realizace projektu u dalších základních škol, které si vyzkouší robotizované pracoviště při Proseckých dnech techniky.
Žadatel:Střední průmyslová škola na Proseku
Partner:-
Výše schválené podpory:2 416 568,00 Kč
Harmonogram:

Datum zahájení projektu: 1. 5. 2018
Datum ukončení projektu: 31. 12. 2018

WWW:www.sps-prosek.cz

Cílem předkládaného projektu je zkvalitnění technického vzdělání na Střední průmyslové škole na Proseku prostřednictvím zajištění kvalitní vzdělávací infrastruktury.