Realizované projekty

47. výzva Podpora komunitního života - navýšení alokace, více ZDE   ***   Stále otevřená výzva č. 46 Podpora sociálních služeb, komunitního života a sociálního bydlení   ***      ***   *** Změna zákona o zadávání veřejných zakázek od 1. 1. 2021 - odpovědné veřejné zadávání zde.   ***      ***   Průběžné informace k předloženým žádostem o podporu do výzvy č. 46 ZDE - stav k 12. 4. 2021.   ***   

Podporou k úspěšnosti

Prioritní osa:4. Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti
Specifický cíl:SC 4.2 Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti
Registrační číslo:CZ.07.4.68/0.0/0.0/18_066/0001470
Zaměření projektu:Hlavním cílem projektu je podpora inkluze na ŠMVV. Cílem je zvýšit úspěšnost ve studiu žáků s OMJ.
Žadatel:Škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, Střední odborná škola, s.r.o.
Partner:-
Výše schválené podpory:664 680 Kč
Harmonogram:

-

WWW:smvv.cz

Hlavním cílem projektu je podpora inkluze na ŠMVV. Cílem je zvýšit úspěšnost ve studiu žáků s OMJ.