Realizované projekty

*** Změna zákona o zadávání veřejných zakázek od 1. 1. 2021 - odpovědné veřejné zadávání zde.   ***      ***      ***   Průběžné informace k předloženým žádostem o podporu do výzvy č. 46 ZDE - stav k 22. 2. 2021.   ***   

Podpora sociálního bydlení v městské části Praha – Dubeč

Prioritní osa:3. Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě
Specifický cíl:SC 3.1 Posílená sociální infrastruktura pro integraci, komunitní služby a prevenci
Registrační číslo:CZ.07.3.56/0.0/0.0/17_052/0000896
Zaměření projektu:Projekt řeší vytvoření 2 sociálních bytů (dostupné byty) v podkroví bytového domu v ul. Netlucká 11, Praha-Dubeč pro osoby v bytové nouzi z CS dle 35. výzvy OP PPR. Je prokázána poptávka po bytech. Vzniká tak možnost integrace potřebných osob a bude tak předcházeno k jejich sociálnímu vyloučení. 4NP BD projde kompletní rekonstrukcí a bude upraveno tak, aby nové byty vyhovovaly standardům plnohodnotného bydlení. Objekt je v centru MČ s výbornou dostupností občanské vybavenosti. Realizace 2019.
Žadatel:Městská část Praha-Dubeč
:
Výše schválené podpory:6 568 218 Kč
Harmonogram:

01.03.2019 -

WWW:www.praha-dubec.cz

Projekt řeší vytvoření 2 sociálních bytů (dostupné byty) v podkroví bytového domu v ul. Netlucká 11, Praha-Dubeč pro osoby v bytové nouzi z CS dle 35. výzvy OP PPR. Je prokázána poptávka po bytech. Vzniká tak možnost integrace potřebných osob a bude tak předcházeno k jejich sociálnímu vyloučení. 4NP BD projde kompletní rekonstrukcí a bude upraveno tak, aby nové byty vyhovovaly standardům plnohodnotného bydlení. Objekt je v centru MČ s výbornou dostupností občanské vybavenosti. Realizace 2019.