Realizované projekty

Podpora multikultury v ZŠ Nad Vodovodem, Praha 10

Prioritní osa:4. Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti
Specifický cíl:SC 4.2 Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti
Registrační číslo:CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_071/0001917
Zaměření projektu:Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů/zákonných zástupců, projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. Roční obrat organizace v EUR: 1 685 751,15 Základní údaje o Cílové skupině: celkový počet dětí/žáků školy (platný k 30.9. 2019): 569 počet dětí/žáků s OMJ na škole/školách: 58
Žadatel:Základní škola, Praha 10, Nad Vodovodem 81/460
Partner:
Výše schválené podpory:1 340 136,00 Kč
Harmonogram:

Zahájení projektu: 1. 3. 2021

WWW:https://www.zsnadvodovodem.cz/

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů/zákonných zástupců, projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol.