Realizované projekty

SOUTĚŽ „Exkurze Nové radnice v Praze“   ***   *** Změna zákona o zadávání veřejných zakázek od 1. 1. 2021 - odpovědné veřejné zadávání zde.   ***      ***   

Podpora integrace žáků s OMJ v MŠ Kunratice II

Prioritní osa:4. Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti
Specifický cíl:SC 4.2 Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti
Registrační číslo:CZ.07.4.68/0.0/0.0/18_066/0001542
Zaměření projektu:Projekt je zaměřen na následující témata: personální podpora škol prostřednictvím dvojjazyčného asistenta, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců formou společných setkání a rozvíjení inkluzivního prostředí.
Žadatel:Mateřská škola Kunratice, Praha 4, Předškolní 880
Partner:-
Výše schválené podpory:484 566 Kč
Harmonogram:

-

WWW:www.mskunratice.cz

Projekt je zaměřen na následující témata: personální podpora škol prostřednictvím dvojjazyčného asistenta, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců formou společných setkání a rozvíjení inkluzivního prostředí.