Realizované projekty

Podpora inkluze ve Foxíkově školce

Prioritní osa:4. Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti
Specifický cíl:SC 4.2 Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti
Registrační číslo:CZ.07.4.68/0.0/0.0/18_066/0001598
Zaměření projektu:Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora školky, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí školky.
Žadatel:SmartFox Education - mateřská škola s.r.o.
Partner:-
Výše schválené podpory:575 082 Kč
Harmonogram:

-

WWW:www.foxikovaskolka.cz

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora školky, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí školky.