Realizované projekty

SOUTĚŽ „Exkurze Nové radnice v Praze“   ***   *** Změna zákona o zadávání veřejných zakázek od 1. 1. 2021 - odpovědné veřejné zadávání zde.   ***      ***   

Podpora inkluze v Montessori školách Andílek

Prioritní osa:4. Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti
Specifický cíl:SC 4.2 Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti
Registrační číslo:CZ.07.4.68/0.0/0.0/18_066/0001559
Zaměření projektu:Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, projektová výuka, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. Podpora je plánována pro všechny děti a žáky s OMJ zejména skrze dvojjazyčného asistenta.
Žadatel:Montessori školy Andílek - mateřská škola a základní škola, o.p.s.
Partner:-
Výše schválené podpory:1 245 124 Kč
Harmonogram:

-

WWW:http://montessoriandilek.cz/

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, projektová výuka, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. Podpora je plánována pro všechny děti a žáky s OMJ zejména skrze dvojjazyčného asistenta.