Realizované projekty

Rada hl. m. Prahy schválila dne 6. 9. 2021 vyhlášení výzev  č. 59 Zvýšení dostupnosti zařízení péče o děti III a č. 61 Navýšení kapacity zařízení pro poskytování péče o děti.   ***   Konečný stav věcného hodnocení projektů předložených do výzvy č. 58 – ZDE   ***   

Podpora inkluze v Montessori školách Andílek

Prioritní osa:4. Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti
Specifický cíl:SC 4.2 Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti
Registrační číslo:CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0000643
Zaměření projektu:Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat v mateřských i základních školách: personální podpora škol, projektová výuka, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. Úkolem je poskytnout dočasnou podporu dvojjazyčného školního asistenta dětem z MŠ i ZŠ s odlišným mateřským jazykem, rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti přípravy a vedení projektové výuky, která vede k rozvoji osobních a sociálních kompetencí dětí a žáků a podpořit inkluzivní klima a komunitní charakter školy v MŠ i ZŠ.
Žadatel:Montessori školy Andílek - mateřská škola a základní škola, o.p.s.
Partner:-
Výše schválené podpory:886 516,00 Kč
Harmonogram:

Datum zahájení projektu: 1. 9. 2018
Datum ukončení projektu: 30. 6. 2020

WWW:montessoriandilek.cz

Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování v oblasti vytváření proinkluzivního prostředí škol a k začleňování dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem.