Realizované projekty

Podpora inkluze v Montessori školách Andílek

Prioritní osa:4. Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti
Specifický cíl:SC 4.2 Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti
Registrační číslo:CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_071/0001933
Zaměření projektu:Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, projektová výuka, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. Roční obrat organizace v EUR: 1 192 766,41 Základní údaje o Cílové skupině: - celkový počet dětí/žáků školy (platný k 30.9. 2019): 103 (43 v MŠ a 60 v ZŠ) - počet dětí/žáků s OMJ na škol: 20 (10 v MŠ a 10 v ZŠ)
Žadatel:Montessori školy Andílek - mateřská škola a základní škola, o.p.s.
Partner:
Výše schválené podpory:1 261 273,00 Kč
Harmonogram:

Zahájení projektu: 1. 1. 2021

WWW:http://montessoriandilek.cz/

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, projektová výuka, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol.