Realizované projekty

Podpora inkluze v Mateřské škole Paleček

Prioritní osa:4. Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti
Specifický cíl:SC 4.2 Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti
Registrační číslo:CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_071/0001915
Zaměření projektu:Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí školy. Roční obrat organizace v EUR: 148 768,00 Základní údaje o Cílové skupině: - celkový počet dětí/žáků školy (platný k 30.9. 2019): 24 - počet dětí/žáků s OMJ na škole/školách: 12
Žadatel:Mateřská škola Paleček o.p.s.
Partner:
Výše schválené podpory:564 390,00 Kč
Harmonogram:

Zahájení projektu: 1. 1. 2021

WWW:www.mspalecek.cz

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí školy.