Realizované projekty

Vzhledem k přetrvávajícím potížím s webovými stránkami www.penizeproprahu.cz naleznete aktualní verzi Pravidel pro žadatele a příjemce OP PPR zde   ***   Průběžné informace k předloženým žádostem o podporu do výzvy č. 46 – stav k 29. 6. 2020 ZDE   ***   

Podpora aktivizace komunitního života se zapojením osob po výkonu trestu II

Prioritní osa:3. Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě
Specifický cíl:SC 3.3 Posílené aktivity pro integraci, komunitní služby a prevenci
Registrační číslo:CZ.07.3.63/0.0/0.0/17_051/0000770
Zaměření projektu:rojekt zaměřený rozvoj komunitného centra pro osoby opouštějící výkon trestu obsahuje takové aktivity, aby u cílové skupiny došlo k vhodné podpoře a jejich participaci v rámci místní komunity, aby došlo k prevenci sociálního vyloučení, případně k recidivě. Je plánováno odborného poradenství, výjezdní setkání, ale také různé druhy doprovodných akcí, na kterých bude probíhat interakce mezi cílovou skupnou a ostatními obyvateli místní komunity.
Žadatel:Alma Centrum, z. s.
Partner:
Výše schválené podpory:5 903 328,75 Kč
Harmonogram:

Datum zahájení projektu: 1. 1. 2019
Datum ukončení projektu: 31. 12. 2020

WWW:almacentrum.com

Cílem projektu je prostřednictvím sociálně intervenčních a sociálně aktivizačních aktivit působit na cílovou skupinu osob po/ve výkonu trestu, poskytovat činnosti sloužící jako prevence sociálního vyloučení, pokusit se zabránit recidivě a pomoci zapojit se zpět do života místní komunity.