Realizované projekty

Rada hl. m. Prahy schválila dne 6. 9. 2021 vyhlášení výzev  č. 59 Zvýšení dostupnosti zařízení péče o děti III a č. 61 Navýšení kapacity zařízení pro poskytování péče o děti.   ***   Konečný stav věcného hodnocení projektů předložených do výzvy č. 58 – ZDE   ***   

Počítačová učebna a vybavení učebny automatizace a robotiky

Prioritní osa:4. Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti
Specifický cíl:SC 4.1 Navýšení kapacity a zkvalitnění předškolního, základního a středního vzdělávání a zařízení pro poskytování péče o děti do 3 let
Registrační číslo:CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000530
Zaměření projektu:Projekt zajišťuje modernizaci vybavení 2 odborných učeben (3D grafika, automatizace a robotika) a možnost jejich specializace. Což vede ke zvýšení klíčových kompetencích studentů v technickém oboru strojírenství. V rámci projektu dojde ke specializaci učeben na výuku odborné PC grafiky v souvislosti s využitím 3D techniky a na výuku automatizace a robotiky. Tato investice povede ke zkvalitnění výuky o potřebné technické prvky a rozvoj klíčových kompetencí studentů v oboru strojírenství. V současné době není na škole technika, na které by šlo realizovat výuku 3D grafiky v propojení s CAD a dalšími technickými komponenty.
Žadatel:Střední průmyslová škola, Praha 10, Na Třebešíně 2299
Partner:-
Výše schválené podpory:2 438 763,60 Kč
Harmonogram:

Datum zahájení projektu: 1. 5. 2018
Datum ukončení projektu: 31. 10. 2018

WWW:www.trebesin.cz

Cílem projektu je modernizace specializovaných pomůcek pro odbornou výuku, která probíhá v rámci všech oborů. Tím dojde ke zkvalitnění výuky o potřebné technické prvky a rozvoj klíčových kompetencí studentů v oboru strojírenství.