Realizované projekty

PoC TRANSDISCIPLINÁRNÍCH KOMERCIALIZAČNÍCH KONCEPTŮ PoC ILA III

Prioritní osa:1. Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací
Specifický cíl:SC 1.1 Vyšší míra mezisektorové spolupráce stimulovaná regionální samosprávou
Registrační číslo:CZ.07.1.02/0.0/0.0/17_049/0000825
Zaměření projektu:Projekt předkládaný inovační agenturou ILA navazuje na projekty realizované ve výzvě č. 7 a 24 OP PPR. Jeho náplní je prověření 3 komercializačních konceptů využívajících poznatků vlastního výzkumu a vývoje ILA a jejího partnera (VŠE) formulovaných technikou "Open Innovation Schemes".
Žadatel:ILA, s.r.o.
Partner:-
Výše schválené podpory:15 788 942,04 Kč
Harmonogram:

Datum zahájení projektu: 1.1. 2019
Datum ukončení projektu: 31. 12. 2020

WWW:www.ila.cz

Projekt je tvořen 3 koncepty: (1) PhyGital Fashion Hub (téma: výchova a vzdělávání) – je založení vzdělávacího, inovačního a konzultačního ateliéru a platformy PGFH, který bude mimo jiné pražským uměleckým školám nabízeny vzdělávací kurzy a workshopy, které jim umožní se seznámit teoreticky i prakticky s využitím metod digitální ekonomiky při módním návrhářství a v oděvním průmyslu, (2) IncuPlatform(téma: výchova a vzdělávání) – přináší univerzitám a výzkumným institucím v Praze možnost aplikačního využiti výsledků svého VaV a to díky vytvoření internetové komunikační platformě IncuPlatform implementující vzdělávací a akcelerační program pro startupové týmy, (3) LegMonitor (téma: ICT řešení pro e-government, informování občanů, propagaci a cestovní ruch) – je zaměřen na vytvoření on-line aplikace, která umožní občanům, podnikatelům a pražským poskytovatelům veřejných služeb průběh navrhování a přijímání legislativních aktů.