Realizované projekty

Rada hl. m. Prahy schválila dne 6. 9. 2021 vyhlášení výzev  č. 59 Zvýšení dostupnosti zařízení péče o děti III a č. 61 Navýšení kapacity zařízení pro poskytování péče o děti.   ***   Konečný stav věcného hodnocení projektů předložených do výzvy č. 58 – ZDE   ***   

Obnova strojového parku a IT

Prioritní osa:4. Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti
Specifický cíl:SC 4.1 Navýšení kapacity a zkvalitnění předškolního, základního a středního vzdělávání a zařízení pro poskytování péče o děti do 3 let
Registrační číslo:CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000397
Zaměření projektu:Projekt je zaměřen na rozšíření a modernizaci technického vybavení Střední školy elektrotechniky a strojírenství pro výuku strojírenských oborů školy a to pořízením vybavení (strojů) do dílen pro odborný výcvik a IT infrastruktury. Projekt přispěje k rozvoji klíčových kompetencí žáků v technických a řemeslných oborech a zvýší tak jejich budoucí uplatnitelnosti na trhu práce, či v navazujícím studiu na vysoké škole.
Žadatel:Střední škola elektrotechniky a strojírenství
Partner:-
Výše schválené podpory:2 500 000,00 Kč
Harmonogram:

Datum ukončení projektu: 31. 12. 2018

WWW:www.ssesp10.cz

Cílem projektu je modernizace vybavení pro odborný výcvik strojírenských oborů Střední školy elektrotechniky a strojírenství a modernizace IT infrastruktury. Projekt přispěje k rozvoji klíčových kompetencí žáků v technických a řemeslných oborech.