Realizované projekty

Investiční dotace pro poskytovatele sociálních služeb - do 23. června 2021   ***   Stále otevřená výzva č. 46 Podpora sociálních služeb, komunitního života a sociálního bydlení   ***   *** Změna zákona o zadávání veřejných zakázek od 1. 1. 2021 - odpovědné veřejné zadávání zde.   ***      ***   

Nutričně vyvážené obědy pro seniory v Praze

Prioritní osa:3. Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě
Specifický cíl:SC 3.3 Posílené aktivity pro integraci, komunitní služby a prevenci
Registrační číslo:CZ.07.3.63/0.0/0.0/17_051/0000745
Zaměření projektu:Projekt řeší dostupnost zdravé stravy určené seniorům žijícím samostatně. Dojde ke kapacitnímu rozšíření stávajících podnikatelských aktivit sociálního podniku při současném navýšení počtu pracovních míst pro osoby z cílových skupin Novým produktem je zachlazená strava pro seniory v recyklovatelných/kompostovatelných menuboxech. Cílem je vytvořit nová pracovní místa pro osoby znevýhodněné na trhu práce a snížit množství vyprodukovaného odpadu.
Žadatel:EKOLANDIA s.r.o.
Partner:-
Výše schválené podpory:5 164 637,50 Kč
Harmonogram:

Datum zahájení projektu: 1. 11. 2018

WWW:www.ekolandia.cz/gastronomie/zavodni-stravovani

Projekt má za cíl kapacitní rozšíření stávajících podnikatelských aktivit sociálního podniku při současném navýšení počtu pracovních míst pro osoby z cílových skupin Projekt má za cíl vytvořit 3 pracovní místa pro tyto osoby a to na pozicích kuchař 1x a pomocný kuchař 2x. Tohoto cíle bude dosaženo díky bohatým zkušenostem žadatele s těmito CS, na základě kterých má žadatel vypracovaný motivační plán, zapracovaný do vnitřního předpisu zaměstnavatele.