Tiskové zprávy

   ***      ***      ***   Stále otevřená výzva č. 46 Podpora sociálních služeb, komunitního života a sociálního bydlení   ***      ***   *** Změna zákona o zadávání veřejných zakázek od 1. 1. 2021 - odpovědné veřejné zadávání zde.   ***      ***   Průběžné informace k předloženým žádostem o podporu do výzvy č. 46 ZDE - stav k 3. 5. 2021.   ***   

Nové výzvy v Operačním programu Praha – pól růstu ČR

PRAHA, 19. 9. 2017 – V Operačním programu Praha – pól růstu ČR byly vyhlášeny další dvě výzvy. Nové výzvy se týkají oblasti „Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě“ a jejich cílem je podpořit aktivity a sociální infrastrukturu pro integraci, komunitní služby a prevenci.

 

Rada hl. m. Prahy dne 19. 9. 2017 schválila vyhlášení dalších dvou výzev v rámci Operačního programu Praha – pól růstu ČR. První z nich je výzva č. 34, která nese název Podpora komunitního života a sociální podnikání. Jejím cílem je posílit aktivity pro integraci, komunitní služby a prevenci. V rámci výzvy tak bude podpořen zejména vznik a rozvoj kulturně komunitních center a prostor komunitního života, a zároveň vznik a rozvoj sociálních podniků. Ve zmíněné výzvě je alokováno 100 mil. Kč, celkový finanční objem však může být navýšen až na 200 mil. Kč.

 

„Zmíněná výzva bude pro Prahu a její obyvatele jistě přínosem, neboť aktivity v této oblasti mají významný vliv na úroveň místních komunit, posilování soudržnosti a také začleňování ohrožených osob do společnosti. I proto jsme se rozhodli v případě, že prostředky v podaných žádostech výrazně přesáhnou 100 mil. Kč, celkový objem finanční podpory navýšit až na 200 mil. Kč. Věříme, že žadatele tato příležitost zaujme, a tak nebudou váhat předložit nám své projekty,“ uvedla radní pro oblast školství a evropských fondů Irena Ropková.

 

Další vyhlášenou výzvou je výzva č. 35 s názvem Podpora sociálních služeb, komunitního života a sociálního bydlení, jejímž cílem je posílit sociální infrastrukturu pro integraci, komunitní služby a prevenci. Mezi podporované aktivity v tomto případě patří vznik a rozvoj kulturně komunitního centra nebo vznik a rozvoj bytů sociálního bydlení. Podpořen bude také vznik a rozvoj sociálních služeb, mezi které patří například azylové domy, nízkoprahová denní centra, terénní programy, domy na půl cesty, kontaktní centra a krizová pomoc. Ve výzvě č. 35 je celkem alokováno 300 mil. Kč.

 

 „Rozvinutá sociální infrastruktura by měla být nedílnou součástí každého konkurenceschopného města, proto chceme v rámci Operačního programu Praha – pól růstu ČR žadatele podpořit také v rozvoji a realizaci aktivit týkajících se poskytování sociálních služeb, provozu komunitních center a umožňování sociálního bydlení. Vyhlášení dalších výzev z této oblasti pak předpokládáme na jaře roku 2018,“ doplnila Ropková.

 

Příjem žádostí o podporu v rámci obou výzev z oblasti Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě bude zahájen 23. října 2017. K ukončení příjmu žádostí dojde 23. ledna 2018 v případě výzvy č. 34 a 23. března 2018 v případě výzvy č. 35. Vyhlášení výsledků výběrového procesu výzev se předpokládá v září a říjnu 2018.

Tisková zpráva ke stažení ZDE

Videa