Realizované projekty

Nízkoprahové komunitní centrum Zvonařova pro integraci lidí s duševním onemocněním

Prioritní osa:3. Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě
Specifický cíl:SC 3.1 Posílená sociální infrastruktura pro integraci, komunitní služby a prevenci
Registrační číslo:CZ.07.3.63/0.0/0.0/20_077/0001724
Zaměření projektu:Projekt přispěje k posilování sociální soudržnosti a k aktivizaci přímo v místní komunitě. Inovací je zapojení klientů do činností centra a posilování víry v možnost zotavení jako hlavní metody vedoucí ke zvyšování samostatnosti a soběstačnosti duševně nemocných.
Žadatel:Projekt přispěje k posilování sociální soudržnosti a k aktivizaci přímo v místní komunitě. Inovací je zapojení klientů do činností centra a posilování víry v možnost zotavení jako hlavní metody vedoucí ke zvyšování samostatnosti a soběstačnosti duševně nemocných.
Partner:
Výše schválené podpory: 4 428 600,00 Kč
Harmonogram:

Zahájení projektu: 1. 9. 2021

WWW:https://www.csdz.cz

Hlavním cílem projektu je vytvořit nízkoprahové komunitní centrum Zvonařova, nabízející prostor pro lidi s duševním onemocněním v místě, které si vybrali k životu, jako lepší možnost začlenění do místní společnosti a jejího dění. Projekt přispěje k posilování sociální soudržnosti a k aktivizaci přímo v místní komunitě. Inovací je zapojení klientů do činností centra a posilování víry v možnost zotavení jako hlavní metody vedoucí ke zvyšování samostatnosti a soběstačnosti duševně nemocných.