Realizované projekty

*** Změna zákona o zadávání veřejných zakázek od 1. 1. 2021 - odpovědné veřejné zadávání zde.   ***      ***      ***   Průběžné informace k předloženým žádostem o podporu do výzvy č. 46 ZDE - stav k 22. 2. 2021.   ***   

Nízkoprahové a komunitní centrum Baštýřská – Jahodnice

Prioritní osa:3. Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě
Specifický cíl:SC 3.1 Posílená sociální infrastruktura pro integraci, komunitní služby a prevenci
Registrační číslo:CZ.07.3.56/0.0/0.0/17_052/0000919
Zaměření projektu:Kombinovaná žádost o podporu na výstavbu nové budovy nízkoprahového centra pro poskytování registrovaných sociálních služeb (SC 3.1, Aktivita "A" Podpora sociálních služeb - Rozvoj sociálních služeb) a poskytování kulturně-komunitních služeb (SC 3.1, Aktivita "B" Podpora aktivizace komunitního života - Rozvoj kulturně komunitního centra). Nová budova zahrnuje prostory Kavárny a sdílené prostory komunitního centra a komerčních kroužků - odpovídající náklady jsou uvedeny jako nezpůsobilé.
Žadatel:Městská část Praha 14
:
Výše schválené podpory:33 295 884 Kč
Harmonogram:

-

WWW:www.praha14.cz

Kombinovaná žádost o podporu na výstavbu nové budovy nízkoprahového centra pro poskytování registrovaných sociálních služeb (SC 3.1, Aktivita „A“ Podpora sociálních služeb – Rozvoj sociálních služeb) a poskytování kulturně-komunitních služeb (SC 3.1, Aktivita „B“ Podpora aktivizace komunitního života – Rozvoj kulturně komunitního centra). Nová budova zahrnuje prostory Kavárny a sdílené prostory komunitního centra a komerčních kroužků – odpovídající náklady jsou uvedeny jako nezpůsobilé.