Realizované projekty

Nízkoprahové a komunitní centrum Baštýřská – Jahodnice

Prioritní osa:3. Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě
Specifický cíl:SC 3.3 Posílené aktivity pro integraci, komunitní služby a prevenci
Registrační číslo:CZ.07.3.56/0.0/0.0/20_076/0001937
Zaměření projektu:Kombinovaná žádost o podporu na výstavbu nové budovy nízkoprahového centra pro poskytování registrovaných sociálních služeb (aktivita A - podpora sociálních služeb) a poskytování kulturně-komunitních služeb (aktivita B - podpora aktivizace komunitního života). Nová budova zahrnuje prostory kavárny a sdílené prostory komunitního centra a komerčních kroužků - odpovídající náklady jsou uvedeny jako nezpůsobilé. Cílem projektu je vybudovat nový objekt určený pro provoz nízkoprahového a komunitního centra, který bude odpovídat potřebám nestátní neziskové organizace pro poskytování a zajišťování registrovaných služeb a aktivit komunitního centra a současně bude odpovídat potřebám jejích cílových skupin. Předpokládá se, že provoz nízkoprahového a komunitního centra bude organizovat a zajišťovat nestátní nezisková organizace Neposeda, z.ú., která tak nebude muset dále využívat provizorní či dočasně pronajaté prostory, bude moci působit na jednom obvyklém místě v dosahu svých klientů a bude tak moci plně obnovit nabízené sociální služby a dále rozvíjet aktivity komunitního centra. V budově nízkoprahového a komunitního centra bude doplňkově umístěna malá kavárna (provozována třetí stranou), v níž se budou moci občerstvit mimo jiné klienti centra či jeho zaměstnanci, a dále zde bude sdílený prostor komunitního centra a komerčních kroužků určený pro provozování volnočasových aktivit především výtvarného charakteru, které budou nabízeny širší veřejnosti, ale současně budou moci vhodně doplňovat aktivity komunitního centra.
Žadatel:Městská část Praha 14
Partner:
Výše schválené podpory: 15 000 000,00 Kč
Harmonogram:

Zahájení projektu: 1. 5. 2021

WWW:www.praha14.cz

Cílem projektu je vybudovat nový objekt určený pro provoz nízkoprahového a komunitního centra, který bude odpovídat potřebám nestátní neziskové organizace pro poskytování a zajišťování registrovaných služeb a aktivit komunitního centra a současně bude odpovídat potřebám jejích cílových skupin. Předpokládá se, že provoz nízkoprahového a komunitního centra bude organizovat a zajišťovat nestátní nezisková organizace Neposeda, z.ú., která tak nebude muset dále využívat provizorní či dočasně pronajaté prostory, bude moci působit na jednom obvyklém místě v dosahu svých klientů a bude tak moci plně obnovit nabízené sociální služby a dále rozvíjet aktivity komunitního centra. V budově nízkoprahového a komunitního centra bude doplňkově umístěna malá kavárna (provozována třetí stranou), v níž se budou moci občerstvit mimo jiné klienti centra či jeho zaměstnanci, a dále zde bude sdílený prostor komunitního centra a komerčních kroužků určený pro provozování volnočasových aktivit především výtvarného charakteru, které budou nabízeny širší veřejnosti, ale současně budou moci vhodně doplňovat aktivity komunitního centra.