Realizované projekty

Nest Big Data Arena

Prioritní osa:1. Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací
Specifický cíl:SC 1.2 Snazší vznik a rozvoj znalostně intenzivních firem
Registrační číslo:CZ.07.1.02/0.0/0.0/17_056/0001340
Zaměření projektu:Cílem projektu NEST BIG DATA ARENA je vytvoření zcela jedinečného inkubátoru v centru hlavního města a jeho následné provozování tj. administrativního objektu pro podporu podnikání a zavádění inovačních metod do regionálního podnikatelského prostředí ve spolupráci s výzkumným partnerem projektu. Projekt je zaměřen na znalostně intenzivní firmy, kterým nabídne jedinečné prostředí a odborné služby, včetně přístupu k inovačním technologiím, čímž podpoří vznik a rozvoj inovačních produktů a služeb.
Žadatel:REMMARK, a.s.
:
Výše schválené podpory:25 673 720 Kč
Harmonogram:

01.12.2019 -

WWW:www.remmark.cz

Cílem projektu NEST BIG DATA ARENA je vytvoření zcela jedinečného inkubátoru v centru hlavního města a jeho následné provozování tj. administrativního objektu pro podporu podnikání a zavádění inovačních metod do regionálního podnikatelského prostředí ve spolupráci s výzkumným partnerem projektu. Projekt je zaměřen na znalostně intenzivní firmy, kterým nabídne jedinečné prostředí a odborné služby, včetně přístupu k inovačním technologiím, čímž podpoří vznik a rozvoj inovačních produktů a služeb.