Realizované projekty

Navýšení kapacity předškolního vzdělávání při MŠ U Uranie

Prioritní osa:4. Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti
Specifický cíl:SC 4.1 Navýšení kapacity a zkvalitnění předškolního, základního a středního vzdělávání a zařízení pro poskytování péče o děti do 3 let
Registrační číslo:CZ.07.4.67/0.0/0.0/15_004/0000092
Zaměření projektu:Smyslem projektu je řešit nedostatečnou kapacitu zařízení péče o předškolní děti (primárně ve věku od 3 do 6 let) na území MČ Prahy 7. Formou realizace je navýšení kapacity MŠ U Uranie o dvě nové třídy v nové budově pro celkem 53 dětí, spojené s vybudováním kuchyňského provozu a školního klubu. Projekt následuje po úvodní fázi rekonstrukce objektu.
Žadatel:Městská část Praha 7, nábřeží Kapitána Jaroše 1000/7, Praha 7
Partner:ne
Výše schválené podpory:7 851 852,60 Kč
Harmonogram:

Datum zahájení projektu: 1. 1. 2016
Datum ukončení projektu: 31. 12. 2016

WWW:www.praha7.cz

Cílem je navýšení kapacity mateřské školy U Uranie o dvě nové třídy v nové budově pro celkem 53 dětí. Projekt následuje po úvodní fázi rekonstrukce objektu (druhé budovy již dlouhodobě existující MŠ U Uranie), v jejímž rámci dochází k rekonstrukci tříd mateřských škol nacházejících se v 1. nadzemním podlaží budovy a souvisejícím pracím. V 2. etapě rekonstrukce budou primárně realizovány práce v 2. nadzemním podlaží budovy, kde vzniknou zmíněně dvě nové třídy (1 pro 25 dětí, druhá pro 28 dětí).

Dále budou dobudovány prostory využívané pro všechny děti v mateřské škole, konkrétně klub ve 2. nadzemním podlaží, školní kuchyně v suterénu a vybrané venkovní práce související s provozem kuchyně (příjezdová rampa, přívod plynu).