Realizované projekty

Rada hl. m. Prahy schválila dne 6. 9. 2021 vyhlášení výzev  č. 59 Zvýšení dostupnosti zařízení péče o děti III a č. 61 Navýšení kapacity zařízení pro poskytování péče o děti.   ***   Konečný stav věcného hodnocení projektů předložených do výzvy č. 58 – ZDE   ***   

Navýšení kapacity Mateřské školy Praha – Kolovraty

Prioritní osa:4. Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti
Specifický cíl:SC 4.1 Navýšení kapacity a zkvalitnění předškolního, základního a středního vzdělávání a zařízení pro poskytování péče o děti do 3 let
Registrační číslo:CZ.07.4.67/0.0/0.0/17_053/0001300
Zaměření projektu:Bude vybudován nový objekt MŠ jako detašované pracoviště stávající MŠ Praha-Kolovraty s kapacitou 84 dětí (3 třídy á 28 dětí) v souladu s podmínkami 36. výzvy OP PPR a respektováním potřeb stanovených CS. Cílem je zvýšení kapacity stávající MŠ na potřebnou úroveň a vyřešit nepříznivý stav chybějících míst v MŠ. MČ Praha - Kolovraty má velký rozvojový potenciál (bytová výstavba) a značný nárůst počtu obyvatel. Projekt vykazuje významnou synergii s dalšími projekty. Realizace bude ukončena v 2020.
Žadatel:Městská část Praha-Kolovraty
:
Výše schválené podpory:38 815 638 Kč
Harmonogram:

01.04.2019 - 31.12.2020

WWW:http://www.kolovraty.cz/

Bude vybudován nový objekt MŠ jako detašované pracoviště stávající MŠ Praha-Kolovraty s kapacitou 84 dětí (3 třídy á 28 dětí) v souladu s podmínkami 36. výzvy OP PPR a respektováním potřeb stanovených CS. Cílem je zvýšení kapacity stávající MŠ na potřebnou úroveň a vyřešit nepříznivý stav chybějících míst v MŠ. MČ Praha – Kolovraty má velký rozvojový potenciál (bytová výstavba) a značný nárůst počtu obyvatel. Projekt vykazuje významnou synergii s dalšími projekty. Realizace bude ukončena v 2020.