Realizované projekty

Rada hl. m. Prahy schválila dne 6. 9. 2021 vyhlášení výzev  č. 59 Zvýšení dostupnosti zařízení péče o děti III a č. 61 Navýšení kapacity zařízení pro poskytování péče o děti.   ***   Konečný stav věcného hodnocení projektů předložených do výzvy č. 58 – ZDE   ***   

Nástavba MŠ Veltruská

Prioritní osa:4. Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti
Specifický cíl:SC 4.1 Navýšení kapacity a zkvalitnění předškolního, základního a středního vzdělávání a zařízení pro poskytování péče o děti do 3 let
Registrační číslo:CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_035/0000263
Zaměření projektu:Cílem projektu je navýšit kapacitu pro umisťování dětí předškolního věku do předškolních zařízení, a tím rozšířit potenciál zaměstnanosti rodičů s dětmi předškolního věku. Předmětem projektu je jednopodlažní nástavba jednoho pavilonu pro jednu novou třídu na stávajícím objektu Mateřské školy Veltruská a rozšíření její kapacity o jednu třídu pro 26 dětí předškolního věku.
Žadatel:Městská část Praha 9
Partner:-
Výše schválené podpory:11 571 055,00 Kč
Harmonogram:

Datum zahájení projektu: 1. 6. 2017
Datum ukončení projektu: 31. 10. 2018

WWW:https://www.praha9.cz/

Cílem projektu je zlepšit možnosti pro umisťování dětí předškolního věku do předškolních zařízení a tím rozšířit potenciál zaměstnanosti rodičů s malými dětmi.