Realizované projekty

Nástavba L 490

Prioritní osa:4. Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti
Registrační číslo:CZ.07.4.67/0.0/0.0/15_004/0000096
Zaměření projektu:Cílem projektu je zlepšit podmínky pro umisťování dětí mladších 3 let do předškolních zařízení a tím rozšířit potenciál zaměstnanosti rodičů s malými dětmi. Předmětem projektu je nástavba stávajícího objektu MŠ Litvínovská 490 a rozšíření její kapacity o jednu třídu pro 25 žáků. Tato třída bude výhradně určena pro děti mladší 3 let nastupující do předškolního vzdělávání. Projekt reaguje na dlouhodobě vysoký převis poptávky nad nabídkou v oblasti předškolního vzdělávání v MČ Praha 9.
Žadatel:Městská část Praha 9, Sokolovská 324/14, Praha 9
Partner:ne
Výše schválené podpory:7 986 000 Kč
Harmonogram:

Datum zahájení projektu: 1. 11. 2016
Datum ukončení projektu: 30. 4. 2017

WWW:www.praha9.cz

Cílem projektu je zlepšit podmínky pro umisťování dětí mladších 3 let do předškolních zařízení a tím rozšířit potenciál zaměstnanosti rodičů s malými dětmi.

Předmětem projektu je nástavba stávajícího objektu mateřské školy Litvínovská 490 a rozšíření její kapacity o jednu třídu pro 25 žáků.

Tato třída bude výhradně určena pro děti mladší 3 let nastupující do předškolního vzdělávání.

Kapacita mateřské školy se tímto projektem zvýší ze stávajících 130 míst na 155 míst.