Realizované projekty

   ***   47. výzva Podpora komunitního života - navýšení alokace, více ZDE   ***   Stále otevřená výzva č. 46 Podpora sociálních služeb, komunitního života a sociálního bydlení   ***      ***   *** Změna zákona o zadávání veřejných zakázek od 1. 1. 2021 - odpovědné veřejné zadávání zde.   ***      ***   Průběžné informace k předloženým žádostem o podporu do výzvy č. 46 ZDE - stav k 19. 4. 2021.   ***   

Multikulturní vzdělávání v MŠ Duhovka

Prioritní osa:4. Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti
Specifický cíl:SC 4.2 Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti
Registrační číslo:CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0001199
Zaměření projektu:Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. Roční obrat organizace v EUR: 618 904 Údaje o CS: - celkový počet dětí/žáků školy (platný k 09/2017): 58 - počet dětí/žáků s OMJ na škole: 12
Žadatel:Mateřská škola Duhovka, s.r.o.
:
Výše schválené podpory:469 732 Kč
Harmonogram:

01.09.2018 - 31.10.2020

WWW:https://www.duhovkaskolka.cz

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. Roční obrat organizace v EUR: 618 904 Údaje o CS: – celkový počet dětí/žáků školy (platný k 09/2017): 58 – počet dětí/žáků s OMJ na škole: 12