Realizované projekty

Multikulturní vzdělávání v MŠ Duhovka II

Prioritní osa:4. Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti
Specifický cíl:SC 4.2 Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti
Registrační číslo:CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_071/0001825
Zaměření projektu:Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: - personální podpora škol - dvojjazyčný asistent pedagoga - komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol: 2 komunitně-osvětová 4hod setkání s veřejností a rodiči a 2 odborně zaměřená setkání s rodiči á 2 hod
Žadatel:Mateřská škola Duhovka, s.r.o.
Partner:
Výše schválené podpory:709 020,00 Kč
Harmonogram:

Zahájení projektu: 1. 9. 2020

WWW:https://www.duhovkaskolka.cz/

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: – personální podpora škol – dvojjazyčný asistent pedagoga – komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol: 2 komunitně-osvětová 4hod setkání s veřejností a rodiči a 2 odborně zaměřená setkání s rodiči á 2 hod