Realizované projekty

   ***   47. výzva Podpora komunitního života - navýšení alokace, více ZDE   ***   Stále otevřená výzva č. 46 Podpora sociálních služeb, komunitního života a sociálního bydlení   ***      ***   *** Změna zákona o zadávání veřejných zakázek od 1. 1. 2021 - odpovědné veřejné zadávání zde.   ***      ***   Průběžné informace k předloženým žádostem o podporu do výzvy č. 46 ZDE - stav k 19. 4. 2021.   ***   

Multikulturní šablony pro MŠ Slunéčko

Prioritní osa:4. Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti
Specifický cíl:SC 4.2 Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti
Registrační číslo:CZ.07.4.68/0.0/0.0/18_066/0001585
Zaměření projektu: Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol.
Žadatel:Mateřská škola "Slunéčko", Praha 5 - Košíře, Beníškové 988  příspěvková organizace
Partner:-
Výše schválené podpory:872 400 Kč
Harmonogram:

-

WWW:http://www.skolkaslunecko.cz/kontakt

Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol.