Realizované projekty

Multikulturní šablony III pro ZŠ a MŠ Grafická

Prioritní osa:4. Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti
Specifický cíl:SC 4.2 Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti
Registrační číslo:CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_071/0001897
Zaměření projektu:Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců, projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. Roční obrat organizace v EUR: 1196.944,073 Základní údaje o Cílové skupině: celkový počet dětí/žáků školy (platný k 30.9. 2019): ZŠ - 170, MŠ - 71 (Aktivity budou realizovány pouze v ZŠ) počet dětí/žáků s OMJ: 62
Žadatel:Základní škola a mateřská škola Praha 5 - Smíchov, Grafická 13/1060, příspěvková organizace
Partner:
Výše schválené podpory:994 954,00 Kč
Harmonogram:

Zahájení projektu: 1. 1. 2021

WWW:www.zsgraficka.cz

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců, projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol.