Realizované projekty

SOUTĚŽ „Exkurze Nové radnice v Praze“   ***   *** Změna zákona o zadávání veřejných zakázek od 1. 1. 2021 - odpovědné veřejné zadávání zde.   ***      ***   

Multikulturní šablony II pro ZŠ Nepomucká

Prioritní osa:4. Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti
Specifický cíl:SC 4.2 Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti
Registrační číslo:CZ.07.4.68/0.0/0.0/18_066/0001496
Zaměření projektu:Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: , projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol.
Žadatel:Základní škola Praha 5 - Košíře, Nepomucká 1/139
Partner:-
Výše schválené podpory:352 797 Kč
Harmonogram:

-

WWW:http://www.nepomucka.cz/

Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: , projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol.