Realizované projekty

Multikulturní a projektová výuka ve WA

Prioritní osa:4. Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti
Specifický cíl:SC 4.2 Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti
Registrační číslo:CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_071/0001904
Zaměření projektu:Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců, projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. Roční obrat organizace v EUR: 26 864 000 Kč Základní údaje o Cílové skupině: celkový počet dětí/žáků školy (platný k 30.9. 2019): 133 počet dětí/žáků s OMJ na škole/školách: 23
Žadatel:Základní škola Wonderland Academy s.r.o.
Partner:
Výše schválené podpory:331 585,00 Kč
Harmonogram:

Zahájení projektu: 1. 1. 2021

WWW:www.wonderlandacademy.cz

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců, projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. Roční obrat organizace v EUR: 26 864 000 Kč Základní údaje o Cílové skupině: celkový počet dětí/žáků školy (platný k 30.9. 2019): 133 počet dětí/žáků s OMJ na škole/školách: 23